Hoofdsponsoren

Topsponsoren

Wedstrijdreglement

Hoofdscheidsrechter: Ton Emans

De spellen worden ca. 1 week voor de zeskamp aan de deelnemende verenigingen uitgelegd.

Elk team bestaat uit minimaal 9 spelers.

Een speler dient minimaal 16 jaar te zijn.

Elk team dient op het eerste verzoek van de wedstrijdleiding zich aan de startpositie van het betreffende spel te gaan (ca. 5 minuten voor de aanvang van elk spel). Indien een team niet op de startpositie aanwezig is, volgt een tweede oproep. Wordt hieraan geen gevolg gegeven, dan wordt het betreffende team voor dit spel gediskwalificeerd, hetgeen bij de einduitslag van het spel 1 punt inhoudt.

Alleen door de coach kunnen protesten aan de hoofdscheidsrechter kenbaar worden gemaakt. De uiteindelijke beslissing van de wedstrijdleiding is onherroepelijk.

Elk team heeft het recht bij één spel de joker in te zetten. Vóór aanvang van de zeskamp maakt de coach aan de wedstrijdleiding bekend voor welk spel de joker wordt ingezet. De verdiende punten voor een spel, waarbij de joker is ingezet, worden dan voor dat betreffende team verdubbelt. De joker kan niet worden ingezet bij het COACHSPEL.

Bij het coachspel worden de verdiende punten verdubbeld.

Alleen lage- en hoge gymschoenen worden toegestaan, ander schoeisel wordt afgekeurd (dus geen spikes, schoenen met noppen, werkschoenen, enz.). Tenzij anders aangegeven door de spelleiding.

Puntentelling per spel is evenredig aan het aantal deelnemende teams. Waarbij het team wat als laatste eindigt bij een spel 1 punt krijgt, het team dat als één na laatste eindigt 2 punten, enz. Mocht hiervan afgeweken worden, wordt dit van tevoren verteld.

Indien de teams bij een spel gelijk eindigen, krijgen de teams hetzelfde aantal punten.

Alleen de scheidsrechters beslissen over het toekennen van strafpunten en/of strafseconden, of het terugsturen van een team naar een bepaald punt.

Indien bij de einduitslag van de zeskamp meerdere teams gelijk eindigen, is de uitslag van het spel Klimtoren doorslaggevend.

Elk spel duurt 5 minuten.

Een speler mag tijdens de zeskamp maar bij één team meedoen.

Alle teams dienen om 10:30 uur aanwezig te zijn.

Aanvang van het eerste spel is om 11:00 uur.

In gevallen waarin het reglement niet in voorziet, beslist de wedstrijdleiding.

Share
 
Winnaar Zeskamp 2022

Patatas Bravas