Hoofdsponsoren

Topsponsoren

Ter gelegenheid van de Zeskamp Moesel wordt een Zeskamp-koerier uitgegeven. De oplage is 750 stuks en zal gratis worden uitgedeeld. Deze Zeskamp-koerier is tevens het programmaboekje voor de deelnemende ploegen, scheidsrechters en bezoekers en bevat veel informatie over het Zeskamp o.a. gebeurtenissen, sponsorrubriek, programma, spelregels, e.d.

Uitgiftevorm
De Zeskamp-koerier wordt uitgegeven in een A5-vorm in een oplage van 750 stuks.

Advertenties      
1/2 pagina                            € 125,-  (excl. btw)
1/4 pagina                            €   75,-  (excl. btw)
Kleine advertentie                  €   50,-  (excl. btw)

De advertenties in en op de buitenzijde van de Zeskamp-koerier hebben een vriendenprijsje van een gewone advertentie maal 2. En ook hier geldt wie het eerst komt ….

De Zeskampcommissie draagt zorg voor:
-        het ophalen van de gewenste tekst / advertentie;
-        het plaatsen van de advertentie;
-        het verspreiden van de Zeskamp-koerier

Adverteerder draagt zorg voor
-        het leveren van de tekst met logo voor de advertentie

Betaling
Dit kan geschieden door contant middels een kwitantie of middels overmaking via de bank.

 

Share
 
Winnaar Zeskamp 2022

Patatas Bravas